Alle webshoporders worden geleverd op vaste leverdagen: maandag & donderdag | Samples bij elke bestelling | Vanaf €150 GRATIS verzending!

 

Algemene voorwaarden facturen en opleidingen

Artikel 1 : Annulering van een bestelling of aangevraagde factuur

Indien de klant zich inschrijft en vervolgens de overeenkomst van een basisopleiding of masterclass annuleert of indien de overeenkomst door zijn/haar toedoen geen doorgang kan vinden, is hij/zij aan ons een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage €500 excl. btw tenzij de klant beslist om de overeenkomst te verplaatsen naar een latere datum die wordt vastgelegd  binnen 48 uur na annulering. Het wijzigen van een opleiding naar een latere datum kan maar eenmaal plaatsvinden en is na deze wijziging definitief.

Bij annulaties of verplaatsingen minder dan 1 week voor aanvang van een basisopleiding of masterclass wordt er bovenop de schadevergoeding van €500 excl. btw, 10 % van het totaalbedrag incl. btw bijgeteld.

Wanneer de klant reeds een betaling heeft uitgevoerd die hoger is dan de schadevergoeding zal dit bedrag gecrediteerd en terugbetaald worden per overschrijving.

Artikel 2 : Aanvaarden van de verkoopvoorwaarden

Aanvragen van een factuur of bestelling bij Pastelle heeft als gevolg dat de klant erkent kennis te hebben genomen en de verkoopsvoorwaarden aanvaard. Elke bestelling betekent de aanvaarding van onze voorwaarden door de klant. Indien er geen factuur wordt gevraagd door de klant, wordt er verondersteld dat de voorwaarden en prijzen reeds zijn besproken (mondeling of telefonisch).

Artikel 3 : Prijs en belastingen

De totaalprijs die op de factuur staat is altijd het eindtotaal en dient gerespecteerd te worden. Enkel als de prijs niet overeenkomt (mondeling of telefonisch) met het afgesproken bedrag kan de overeenkomst worden aangepast. Alle taksen en de BTW zijn ten laste van de klant.

Artikel 4 : Betalingstermijn

De factuur moet betaald worden binnen het aantal dagen dat is opgegeven op de factuur dat vermeld staat onder vervaldatum. Indien de klant niet tijdig betaalt, komt er een schadevergoeding bij van 10% op het totaal bedrag. De betaaltermijnen die worden aangeboden vallen onder de verantwoordelijkheid van de klant om dit tijdig en correct te betalen. Bij wanbetaling van de betalingstermijnen voor de opleidingen, wordt dit doorgegeven aan de advocaat en deurwaarder en zullen er juridische stappen gezet worden.